Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Unia Europejska- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.


Całkowita wartość projektu: 35 670,00 zł.
Wartość dofinansowania: 27 550,00 zł.

Tytuł projektu:

Specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii covid 19.

Cele projektu:

Kompleksowa usługa doradcza w następujących obszarach: zarządzanie i organizacja, finanse, marketing.