Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Unia Europejska- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o tytule

IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA –
REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13.
ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 241 676,90 zł.
Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł.

Tytuł projektu:

IMPULS odbudowy potencjału przedsiębiorstwa Dóm Złote Pola poprzez zakup wyposażenia.

Cele projektu i planowane efekty:

Projekt rozwojowy przedsiębiorstwa poprawiający jego potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększający produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i ekoefektywnych.
Unowocześnienia składników majątku trwałego i wyposażenia poprzez zakup:

  • instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku obiektu Dóm Złote Pola
  • baterii prysznicowych stanowiących wyposażenie technologii kuchni
  • pergoli z ruchomym dachem lamelowym stanowiącej zadaszenie tarasu ogrodowego