„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,
operacja pn.: „Nowoczesne oblicze wypoczynku i biesiadowania w scenerii przepięknych kaszubskich złotych pól w gościnnym domu przyjęć Dóm Złote Pola w Miszewie - wyposażenie wysokiej jakości pokoi gościnnych oraz zagospodarowanie terenu i części wspólnych obiektu”, której celem jest rozszerzenie możliwości komercyjnych gościnnego domu przyjęć Dóm Złote Pola w Miszewie poprzez:


  • wyposażenie 6 pokoi z łazienkami,
  • zagospodarowanie części wspólnych,
  • zagospodarowanie otoczenia.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Całkowita wartość operacji: 338 214,64 zł.
Wartość dofinansowania: 192 478,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.