Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Urząd Marszałkowksi Województwa Pomorskiego
Unia Europejska- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 02.02.01.

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Czytaj więcej

Opinie gości

Zobacz więcej opinii