Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czytaj więcej

Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Unia Europejska- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 02.02.01.

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o tytule:
IMPULS odbudowy potencjału przedsiębiorstwa Dóm Złote Pola poprzez zakup wyposażenia.

Czytaj więcej

Opinie gości

Zobacz więcej opinii